tr?id=1024158011009304&ev=PageView&noscript=1

1. Właścicielem sklepu internetowego EHshop prowadzonego na www.ehschool.pl (dalej: Sklep ) jest Travel with Extreme Homies Anna Ackermann z siedzibą w Mysłowicach (41-400) przy ul. Armii Krajowej 16b32, NIP:725 186 28 43, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl] pod numerem 18505 zwana dalej Sprzedawcą.
 
2. Nabywcą w Sklepie może być zarówno konsument (osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą), jak i przedsiębiorca.

3. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

4. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych, są to ceny brutto, nie zawierają kosztów transportu. Ogólna informacja o zasadach i kosztach dostarczania towarów znajduje się w zakładce „Dostawa”, zaś szczegółowa informacja dotycząca konkretnego zamówienia podawana jest podczas jego składania, w zależności od wybranego sposobu płatności i dostawy.

5. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku, natomiast ich realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, w terminie 14 dni od momentu złożenia zamówienia.

6. Obszarem działania sklepu internetowego objęta jest cała Polska.

7. Oferta towarów w Sklepie jest ważna do wyczerpania zapasów. Sklep sprzedaje zarówno produkty nowe, jak  i używane, wolne od wad prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski. Oferowane do sprzedaży towary opisane są na stronie internetowej Sklepu. W szczególnych wypadkach Sprzedawca ma prawo do wycofania oferty na towary i anulowania zamówień złożonych na zakup towarów.

8. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku towaru znajdującego się w sprzedaży m.in. odcień, nasycenie barw zdjęć produktów.


9. Klient kompletuje zamówienie wybierając z katalogu znajdującego się na stronie Sklepu produktów oferowanych do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „Do koszyka” znajdującego się obok oferty artykułu, a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku „zamówienie”. W dalszej części składania zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz sposobu odbioru towaru.

10. Płatności za zamówione towary należy dokonać przelewem bankowym.
Przelew należy wysłać na konto wskazane podczas składania zamówienia (Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kosztami dostawy); na przelewie w polu „tytuł płatności” prosimy podać numer zamówienia.

11. Zamówienia mogą być składane bez rejestracji jako klient Sklepu lub z rejestracją.

12. Realizacja zamówień w Sklepie jest trzyetapowa:
a) I etap - przyjęcie zamówienia i oczekiwanie na płatność,
b) II etap – skompletowanie zamówieniowego towaru po otrzymaniu płatności, przygotowanie do wysyłki / odbioru osobistego,
c) III etap – wysłanie zamówienia / odbiór osobisty.

13. Dostarczenie towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej, możliwy jest także odbiór osobisty w Silesia Sport Sp. z o.o. ul. Ceglana 67, Katowice

14. Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi kilka dni roboczych od dnia otrzymania przedpłaty lub niezwłocznie – w przypadku potwierdzenia odbioru osobistego.

15. Do dostarczonego Towaru zawsze dołączany jest dokument sprzedaży - paragon lub faktura VAT – w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

16. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych Towarów, pracownicy realizujący zamówienia będą kontaktować się z Klientem e-mailowo lub telefonicznie w celu zaproponowania innego towaru. W przypadku braku innego Towaru, który odpowiadałby Klientowi – może on anulować zamówienie w tej części drogą e-mailową.

17. W przypadku zamówienia nart lub deski snowboardowej oraz wiązań, wiązania dostarczane są oddzielnie (niezamontowane). Przy odbiorze osobistym Towaru, możliwy jest montaż wiązań, za dodatkową opłatą, zgodną z aktualnym cennikiem.

18. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.  W takim przypadku Sprzedawca i Klient wspólnie uzgodnią dalsze postępowanie (zwrot, wymiana, pozostawienie Towaru).

19. Sprzedawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na Towary nowe (towary używane nie są objęte gwarancją). Termin gwarancji rozpoczyna bieg od dnia sprzedaży (odebrania Towaru). Ewentualne reklamacje muszą być złożone na piśmie lub drogą e-mailową.

20. Jeżeli Towar konsumpcyjny (zakupiony przez Konsumenta) jest niezgodny z umową, Klient-konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.  Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta-konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

21. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego, Towar należy wysłać na własny koszt na adres Sklepu. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych. W przypadku uwzględnienia reklamacji,  ponowna wysyłka Towaru następuje na koszt Sklepu.

22. Zgodnie z art. 10 ustawy z 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Sprzedawca ponosi wobec Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności Towaru z umową. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. Sklep jest zobowiązany do ustosunkowania się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. W przypadku sprzedaży na rzecz Klientów nie będących konsumentami, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

23. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia załączonego  na końcu niniejszego regulaminu. Formularz należy przesłać na adres podany na stronie "Dane kontaktowe" oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
Informacje o korzystaniu z prawa do odstąpienia do umowy znajdują się w załączniku na końcu niniejszego regulaminu. Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi.

24. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy przestają obowiązywać, gdy produkt posiada uszkodzenia mechaniczne pochodzenia zewnętrznego. Zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie zewnętrzne nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, ingerencji należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

25. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

26. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością producentów.

27. Sklep nie wypożycza oferowanych towarów do testowania.

28. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

 

Oąwiadczenie o odstąpieniu od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy